Laatste nieuws

Communicatiekaart bouwwerkzaamheden

Er gebeurt veel op Hessenpoort. Als er niet gewerkt gaat worden aan de aanpassing van de N340, dan komen er wel geregeld nieuwe bedrijven bij. Om overzicht te hebben op wat waar gebeurt en welke effecten dat wellicht voor de bereikbaarheid voor de andere bedrijven kan hebben, heeft de gemeente een digitale interactieve communicatiekaart ontwikkeld.

https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=d2ceba1f7c0b4e66b273f18fe9c5ffe6

Lees meer »

2016.09.30 E-bike project Hessenpoort-breed!

We zijn rond met ons voorstel! Arnold Helfrich van BBZKN (Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad) en ik zijn samen met Michel van Dijk van Vandijkbikes in Kampen tot een mooi voorstel gekomen voor een e-bike project voor heel Hessenpoort. Elk bedrijf dat interesse heeft kan zich aanmelden bij mij of bij Arnold Helfrich. De subsidieaanvraag bij het Bereikbaarheidsfonds zal worden ingediend door Vandijkbikes en voor het totale project waardoor wij daar zelf als bedrijven geen werk van hebben. Binnen de gestelde prijzen en kaders is er ruimte voor 100 stuks gesubsidieerde fietsen via dit plan. Zonde om hier geen gebruik van te gaan maken want aanspraak maken op het Bereikbaarheidsfonds kan nog tot eind 2017 en er zit nog 500k in de pot!

https://www.zwolle.nl/infrastructuur-bedrijven/subsidieregeling-bereikbaarheidsfonds-beter-benutten-zwolle-kampen

Op de pagina Formulieren treffen jullie een leaflet aan over dit project alsmede een extra excel-sheet met een berekening in detail. Daarnaast organiseren wij een algemene informatiebijeenkomst bij een Wezo waar zowel BBZKN als Vandijkbikes aanwezig zullen zijn om de nodige vragen van jullie kant te beantwoorden en toe te lichten.

Ik hoop dat dit project een succes gaat worden op Hessenpoort. Zalsman heeft er al goede ervaringen mee! De keuze aan jullie is uiteraard OF jullie deze fietsen aan willen bieden aan jullie personeel en HOE dit dan zal moeten gebeuren. Voor dat laatste zijn meerdere mogelijkheden die terug te vinden zijn in een notitie van Arnold Helfrich. Ook deze notitie vinden jullie onder het kopje Formulieren.

Kijk e.e.a. goed door en inventariseer binnen je bedrijf of er voldoende animo is voor dit mooie aanbod. Op woensdag 26 oktober vanaf 07.30 uur ontvangen wij jullie graag bij Wezo voor een informatieve ontbijtbijeenkomst. Graag even aanmelden via deze site of je komt.

Ilse

Lees meer »

2016.09.30 Start project Spitsfietsen

Op 1 september jongstleden is het project SpitsFietsen van start gegaan. Een ieder die naar zijn of haar werk fietst kan deelnemen aan dit project. Elke deelnemer ontvangt een vergoeding voor iedere dag dat hij of zij met de fiets naar het werk gaat. Deze vergoeding kan oplopen tot een totaal van maximaal €300.

SpitsFietsen is een onderdeel uit het programma BeterBenutten Zwolle Kampen, waarin bedrijfsleven en overheid samenwerken. Het project loopt tot 1 maart 2017.

Het project werd op 5 september afgetrapt bij Zalsman op de Hessenpoort. Wethouder Filip van As en gedeputeerde Bert Boerman moesten samen met 5 andere bestuurders op een 7-persoonsfiets een lint doorknippen. Zowel de Provincie Overijssel als de gemeenten Zwolle en Kampen willen de fiets als vervoermiddel stimuleren: “De fiets biedt voor de relatief korte afstanden (tot ca. 15 km) een goed alternatief voor de auto en het openbaar vervoer.”

foto-aftrap-spitsfietsen-zalsman

Medewerkers kunnen informatie inwinnen en zich aanmelden via www.spitsfietsen.nl en vervolgens de Spitsfietsen-app downloaden via de app-store. Hier kan men de activatiecode intoetsen en dan … van start!

Lees meer »

2016.09.16 Officiële opening Dijkmoment aan de Vecht

Vanmiddag heeft gedeputeerde Bert Boerman officieel het Dijkmoment bij camping Vecht & Zo langs de Hessenweg geopend. Het Dijkmoment is een B&B + horecagelegenheid aan de oever van de vecht en is onderdeel van de camping die door Dick en Esther Meussen wordt gerund . De opening was ingebed in een totaalprogramma met de naam Vechtdaldag waarbij diverse excursies voor genodigden op het programma stonden. Op 17 september is de Vechtdaldag voor het publiek. We hebben nu dus de Poort van het Vechtdal, zoals dit zo mooi wordt genoemd, bijna in onze achtertuin! Het ziet er supermooi uit, dus ga zeker een keer kijken en een kop koffie of een borrel drinken.

Hieronder enkele plaatjes:

img_6054img_6357img_6355 img_6356 img_6050img_6351

 

Lees meer »

2016.06.01 Mobiliteitsscan Zwolle Kampen Beter Benutten Netwerkstad

logo

In het kader van het project vermindering aantal spitsmijdingen heeft het programma Beter Benutten bij al ongeveer 9 bedrijven op de Hessenpoort een mobiliteitsscan uitgevoerd. Bij zo’n scan worden de postcodes van de medewerkers verzameld en informatie omtrent de woon-werk regelingen waar men gebruik van maakt. Naast dat het helderheid verschaft voor het bedrijf zelf kunnen ook diverse acties ondernomen worden op basis van de uitslag. Het bereikbaarheidsfonds van de Provincie Overijssel kan hierin participeren op voorwaarde dat de actie een aantal spitsmijdingen oplevert. Subsidie kan men krijgen op basis van 50/50 met een maximum van 50.000 euro per project.

De mobiliteitsmakelaar en de parkmanager gaan de komende periode de bedrijven langs om de scans te bespreken en het op handen zijnde elektrische fiets project toe te lichten (wat een optie is voor mensen die binnen een straal van 25 km vanaf hun werk wonen). Dit fietsproject heeft twee voordelen: gezondere medewerkers en kostenbesparing op het gebied van vergoeding woon-werk verkeer.

Lees meer »

2016.05.11 Project Hessenpoort Natuurlijk van start!

YES!! We kunnen van start!hessenpoort-1444

Het project ‘Hessenpoort, Natuurlijk’!’, een initiatief van de ondernemersvereniging in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel kan officieel van start.
Subsidies zijn geregeld en momenteel is de aanvraag voor het opstellen van een integrale visie de deur uit.

Doel van het project: opwaarderen van het bedrijvenpark op het gebied van biodiversiteit en leefbaarheid, hierbij gebruik makend van de nog onverkochte kavels, bermen en waterpartijen. Nu lopen er enkel wat schapen rond en zien sommige stukken van het terrein er verlaten uit. Door bijvoorbeeld het verbouwen van gewassen, het aanbrengen van bloemen en kruiden voor bijen en vlinders en het aanleggen van een pluktuin met fruit kunnen de onverkochte kavels heel wat beter en leuker benut worden dan momenteel het geval is. Dit zorgt voor meer uitstraling van het terrein.

Wat zo belangrijk is aan dit samenwerkingsverband is de koppeling van de 5 O’s: ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek en onderop organisaties. Komende weken wordt door enkele studenten van het Deltion College een enquete gehouden onder de medewerkers van alle bedrijven op de Hessenpoort. Doel van deze korte enquete is te achterhalen wat de wensen zijn van de gebruikers van het gebied en wat zij hobbymatig kunnen en willen bijdragen aan het beheer en onderhoud van de diverse projecten.

Het eerste project is al gestart: de oeverzwaluwwand aan de rand van de vijver van Van der Valk. De uitvoering hiervan is geschied in nauwe samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle, Hoogeboom Raalte, de ondernemersvereniging en uiteraard Van der Valk zelf.

Zwaluwwand 5

Oeverzwaluwwand bij Van der Valk

 

 

Lees meer »