2016.06.01 Mobiliteitsscan Zwolle Kampen Beter Benutten Netwerkstad

logo

In het kader van het project vermindering aantal spitsmijdingen heeft het programma Beter Benutten bij al ongeveer 9 bedrijven op de Hessenpoort een mobiliteitsscan uitgevoerd. Bij zo’n scan worden de postcodes van de medewerkers verzameld en informatie omtrent de woon-werk regelingen waar men gebruik van maakt. Naast dat het helderheid verschaft voor het bedrijf zelf kunnen ook diverse acties ondernomen worden op basis van de uitslag. Het bereikbaarheidsfonds van de Provincie Overijssel kan hierin participeren op voorwaarde dat de actie een aantal spitsmijdingen oplevert. Subsidie kan men krijgen op basis van 50/50 met een maximum van 50.000 euro per project.

De mobiliteitsmakelaar en de parkmanager gaan de komende periode de bedrijven langs om de scans te bespreken en het op handen zijnde elektrische fiets project toe te lichten (wat een optie is voor mensen die binnen een straal van 25 km vanaf hun werk wonen). Dit fietsproject heeft twee voordelen: gezondere medewerkers en kostenbesparing op het gebied van vergoeding woon-werk verkeer.