2016.05.11 Project Hessenpoort Natuurlijk van start!

YES!! We kunnen van start!hessenpoort-1444

Het project ‘Hessenpoort, Natuurlijk’!’, een initiatief van de ondernemersvereniging in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel kan officieel van start.
Subsidies zijn geregeld en momenteel is de aanvraag voor het opstellen van een integrale visie de deur uit.

Doel van het project: opwaarderen van het bedrijvenpark op het gebied van biodiversiteit en leefbaarheid, hierbij gebruik makend van de nog onverkochte kavels, bermen en waterpartijen. Nu lopen er enkel wat schapen rond en zien sommige stukken van het terrein er verlaten uit. Door bijvoorbeeld het verbouwen van gewassen, het aanbrengen van bloemen en kruiden voor bijen en vlinders en het aanleggen van een pluktuin met fruit kunnen de onverkochte kavels heel wat beter en leuker benut worden dan momenteel het geval is. Dit zorgt voor meer uitstraling van het terrein.

Wat zo belangrijk is aan dit samenwerkingsverband is de koppeling van de 5 O’s: ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek en onderop organisaties. Komende weken wordt door enkele studenten van het Deltion College een enquete gehouden onder de medewerkers van alle bedrijven op de Hessenpoort. Doel van deze korte enquete is te achterhalen wat de wensen zijn van de gebruikers van het gebied en wat zij hobbymatig kunnen en willen bijdragen aan het beheer en onderhoud van de diverse projecten.

Het eerste project is al gestart: de oeverzwaluwwand aan de rand van de vijver van Van der Valk. De uitvoering hiervan is geschied in nauwe samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle, Hoogeboom Raalte, de ondernemersvereniging en uiteraard Van der Valk zelf.

Zwaluwwand 5

Oeverzwaluwwand bij Van der Valk