Over OVH

De Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) is opgericht in 2005 door de leden zelf welke allen ondernemer zijn op bedrijventerrein Hessenpoort (directeur/eigenaar of bedrijfsleider). Het bestuur bestaat uit 3 leden en wordt ondersteund door de parkmanager. De vereniging telt momenteel ruim 30 leden. Samen met de gemeente is beleid opgesteld teneinde samenhang op de Hessenpoort te creeren. Hierdoor zijn nagenoeg alle bedrijven lid van de vereniging en kunnen collectieve initiatieven rekenen op een grote deelname. De vereniging is een actieve en betrokken club mensen die naast haar vele zakelijke activiteiten zorgt voor informele bijeenkomsten waar gezelligheid en netwerken voorop staat.

Mede door deze betrokkenheid bij elkaar zijn de volgende projecten uitgerold of staan nog in de startblokken:

Collectieve beveiliging
Met behulp van een modern camerasysteem houden circa 25 camera’s (welke met name op publiek terrein zijn gesitueerd) het totale bedrijvenpark in de gaten. Deze camera’s worden tijdens bepaalde tijden live uitgekeken op het politiebureau in Zwolle. Het totale camerasysteem is eigendom van de ondernemersvereniging. Onderhoud en beheer van het systeem is in handen van de parkmanager.

Bewegwijzering
De borden op het terrein welke verwijzen naar de diverse bedrijven zijn eigendom van de vereniging en worden onderhouden en beheerd in opdracht van de parkmanager.

Uitruilen overwaarde
Via deze website kunnen de bedrijven op het terrein hun overwaarde met elkaar uitruilen.Je kunt hierbij denken aan bedrijfsruimte, materiaal, kennis, cursussen, etc. De leden geven vraag en aanbod door aan de parkmanager welke deze informatie op de website plaatst onder de kop ‘Marktplaats’. De leden kunnen op deze pagina kijken of er een matches te maken zijn tussen hun eigen bedrijf en dat van een van de buren. Op korte termijn zal ook de overwaarde van de bedrijven op de overige bedrijfsterreinen in Zwolle op deze site worden geplaatst zodat alle bedrijven in Zwolle van deze faciliteit gebruik kunnen maken.

Hessenpoort energieneutraal
Energieneutraal maken van het totale bedrijventerrein met behulp van zonnepanelen, aardwarmte, biovergister, etc. Dit is eigenlijk een doorlopend project zonder exacte einddatum.

Biodiversiteit op het bedrijventerrein
Dit project is onlangs van start gegaan in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel. Doel van het project is de onverkochte kavels op Hessenpoort een dusdanige tijdelijke invulling te geven dat de totale uitstraling van het terrein erop vooruit gaat. Daarnaast kan dit bijdragen aan een stimulans voor de lokale economie en werkgelegenheid.
De uitvoering van de Wet op de Arbeidsparticipatie kan indien mogelijk ook in dit project meegenomen worden.

De vereniging werkt waar nodig nauw samen met o.a. de Gemeente  Zwolle, de Provincie Overijssel, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW. De lijnen zijn kort en de verstandhoudingen zeer goed.


Contactpersoon Gemeente Zwolle:
Accountmanager Hessenpoort, Gert Engelsman
Telefoon Secretariaat: (038) 498 28 77
Mobiel: 06 – 57947221
Email: G.Engelsman@zwolle.nl

gert engelsman (foto john ruiter)


Contactpersoon VNO-NCW:

Regiomanager VNO-NCW Midden, Auke Oosterhoff
Telefoon: (055) 522 26 06
Mobiel: (06) 11351719
Email: Oosterhoff@vno-ncwmidden.nl

Auke Oosterhoff